sobota 7. prosince 2013

Starter Brick

Malý domek, trochu v anglickém stylu, jako stvořený pro založení malé rodiny při malých finančních možnostech. Krom dokonalého anglického trávníku zde naleznete v přízemí ložnici, kuchyni s jídelnou, která zároveň plní funkci obývacího pokoje a malou koupelnu. V patře je pak pokojík pro vaši ratolest a případná druhá koupelna, jakmile vám ji vaše finanční možnosti dovolí vybavit potřebným nábytkem.

A small house, built a lettle bit in english style, ideal for setting a small family with small financial posibilities. Except of perfect english lawn you can find on the ground floor bedroom, kitchen with dining room, which is also used as a living room and a small bathroom. In the first floor there is a room for your lovely child and potencial second bathroom, as soon as your financial situation allows you to equipped it.

neděle 6. října 2013

Simí Metropolitní Umělecká Galerie, Muzeum a Knihovna / Sim Metropolitan Art Gallery, Museum and Library

Touží vaši simíci po kultuře a vědění? Tak je pošlete k nám! Majestátná klasicistní budova pro ně ukrývá tajemství a krásy celé simí historie. V přízemí naleznou knihovnu s oddělením pro děti, dospělé a oddělení s odbornou literaturou. Také je zde sklad pro exponáty muzea.
V prvním patře na ně čeká výstava "Starověký Egypt a Čína", kde mohou obdivovat zručnost tehdejších řemeslníků a mohou se podívat, jak se asi tehdy normálně žilo.
A v patře druhém naleznou výstavu simího umění od antiky až po nejnovější modernu.

Do your sims long for culture and knowledge? Send them here! Opulent classicist building keeps for them all the secrets and beauties of whole sim history. On the ground floor there is a library with section for children, adults and section with technical literature. There is also a depository for museum´s exponates.
In the first floor there is an exhibition "Ancient Egypt and China" waiting for your sims. They can admire skills of the then craftsmen and they can see how they probably used to live.
And in the second floor they can find an exhibition of sim art from antiquity to the latest contemporary art.