neděle 6. října 2013

Simí Metropolitní Umělecká Galerie, Muzeum a Knihovna / Sim Metropolitan Art Gallery, Museum and Library

Touží vaši simíci po kultuře a vědění? Tak je pošlete k nám! Majestátná klasicistní budova pro ně ukrývá tajemství a krásy celé simí historie. V přízemí naleznou knihovnu s oddělením pro děti, dospělé a oddělení s odbornou literaturou. Také je zde sklad pro exponáty muzea.
V prvním patře na ně čeká výstava "Starověký Egypt a Čína", kde mohou obdivovat zručnost tehdejších řemeslníků a mohou se podívat, jak se asi tehdy normálně žilo.
A v patře druhém naleznou výstavu simího umění od antiky až po nejnovější modernu.

Do your sims long for culture and knowledge? Send them here! Opulent classicist building keeps for them all the secrets and beauties of whole sim history. On the ground floor there is a library with section for children, adults and section with technical literature. There is also a depository for museum´s exponates.
In the first floor there is an exhibition "Ancient Egypt and China" waiting for your sims. They can admire skills of the then craftsmen and they can see how they probably used to live.
And in the second floor they can find an exhibition of sim art from antiquity to the latest contemporary art.
 Vstupní hala / Enterance hall
  První patro - muzeum / First floor - museum
Přízemí - knihovna a sklad / Ground floor - library and store
Sekce pro dospělé / Adult section
Oddělení odborné literatury / Technical literature section
Oddělení literatury pro děti / Children´s literature section
Sklad / Store
Druhé patro -Galerie / Second floor - Art gallery
Potřeba: základní hra, všechny dodatky kromě Tropický Ráj a Do Budoucnosti, Store (zdarma) - sada Den Země
Bez neoficiálních downloadů
Velikost pozemku: 40x40

Required: base game, all  expansion packs except Island Paradise and  Into the Future, Store (free) - set Earth´s day
No CC
Lot size: 40x40

2 komentáře:

  1. Líbí se mi "monumentální" stavba, ale ohromil mě hlavně interiér. To jak jsi uspořádal ty muzejní sekce, knihovnu, galerii je skvělé. Dorazila mě hala se stromem. Ta je úžasná !!! :)

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Už ani nevím co říct na takovou chválu...jsem nesmírně potěšen, že se ti to tak líbí. Snažil jsem se skloubit historický zevnějšek s moderním a pokud možno nápaditým interiérem. Tak jsem rád, že se mi to pravděpodobně povedlo :)

      Vymazat