neděle 24. března 2013

Loss of your Love

Ztráta milované osoby zanechá v našem srdci vždy hlubokou ránu, která už se nikdy úplně nezacelí. Zbyde nám jediná možnost - neztrácet naději. Naději, že potkáme někoho, kdo nám pomůže zbavit se zármutku, že nás takových ztrát potká co nejméně, že naši drazí došli pokoje, že se s nimi třeba jednou opět setkáme.

Loss of beloved person always leaves a deep wound in our heart, which will never completely heal up. There will be only way - don´t loose our hope. Hope that we´ll meet someone, who will help us to get rid of sorrow, that there´ll be as little losses like this as possible, that our beloved came up to peace, that we´ll, maybe, meet them once again.
"Vrať se mi" / "Come back to me"
"Vrať se mi 2" / "Come back to me 2"
Oběť / Sacrifice
When the day is so so grey
Chlad samoty / Cold of loneliness
Ale hlavně nesmíte ztrácet víru, že se najde někdo, kdo vás podrží i v té nejtěžší chvíli.

But above all, you don´t have to loose faith that there´ll be someone, who will support you at rainy days.
"Já tě ochráním" / "I will protect you"

Použité pózy / Used poses:  http://pixel-things.blogspot.cz/2012/05
                                       http://simprovposes.com/2012/01/30/hospital-love-pose-pair/

2 komentáře: