sobota 2. března 2013

Rebecah Springs

Tato mladá dívka má velké ambice, ale nejvíce touží po lásce. Protože je sama, dává všechnu svou lásku zvířatům. Hned tak něčeho se ale nelekne, a tak vyhledává dobrodružství.

This young girl has big ambitions, but she longs the most for love. Because she is alone, she gives all her love to animals. She´s hardly ever scared of something, so she´s looking for adventures
Potřeba Hrátky Osudu, Po Setmění, Showtime a Roční Období
Bez neoficiálních downloadů

Required Generations, Late Night, Showtime and Seasons
No CC

Žádné komentáře:

Okomentovat